[recent_post_slider design="design-4" dots="false"]
ดูหนังออนไลน์

เตรียมเลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ทุกสถานที่ สธ. ชี้ไร้ประสิทธิภาพ ให้ผลบวก-ลบปลอม

เตรียมเลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ทุกสถานที่ สธ. ชี้ไร้ประสิทธิภาพ ให้ผลบวก-ลบปลอม

สธ. ชง ศบค. ยกเลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย สนามบิน และต่างสถานที่ต่าง ๆ คัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 ชี้ไม่มีประสิทธิภาพ ให้ผลบวกและลบปลอม ไม่พบหลักฐานช่วยป้องกันการแพร่โรคได้

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และประธานคณะกรรมการประมวลสถานการณ์โรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข (MIU) เปิดเผยว่า มีการเสนอให้ ศบค. ยกเลิกการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งในสนามบินและสถานที่ต่าง ๆ

เตรียมเลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ทุกสถานที่ สธ. ชี้ไร้ประสิทธิภาพ ให้ผลบวก-ลบปลอม

โดยหนึ่งในมาตรการคัดกรองโรคโควิด 19 ช่วงที่ผ่านมา คือ การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าประเทศและตามสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากช่วงที่โรคมีความรุนแรง ผู้ป่วยมักมีไข้เป็นอาการนำ และเป็นการสร้างความตระหนัก แต่ปัจจุบันความรุนแรงลงมาก ประชาชนได้รับวัคซีน ผู้ติดเชื้อมากกว่าครึ่งไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย กระทบกับประสิทธิผลของเครื่องวัดอุณหภูมิ นอกจากนี้ ผู้ป่วยสามารถปิดบังได้ด้วยยาลดไข้ ใส่เสื้อผ้าหนาปกคลุมร่างกาย การล้างหน้า และการใช้เครื่องสำอาง เป็นต้น

นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า เครื่องวัดอุณหภูมิมีประสิทธิผลในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 ต่ำ โดยมีค่าความไวต่ำ ตั้งแต่ 0-39% ทำให้ค่าพยากรณ์ผลทั้งบวกและลบต่ำมาก ให้ผลบวกและลบปลอม ทั้งการใช้ที่สนามบินหรือสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนถึงประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

เตรียมเลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ทุกสถานที่ สธ. ชี้ไร้ประสิทธิภาพ ให้ผลบวก-ลบปลอม
เตรียมเลิกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ทุกสถานที่ สธ. ชี้ไร้ประสิทธิภาพ ให้ผลบวก-ลบปลอม