[recent_post_slider design="design-4" dots="false"]
ดูหนังออนไลน์

เปิดราคาวัคซีนโควิด 19 โมเดอร์นา เร่งให้ทันไตรมาสที่ 3

นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำเข้าวัคซีนโควิด 19 ทางเลือก ซึ่งจะมีการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาเข้ามา โดยเป็นการซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เบื้องต้นได้มีข้อตกลงกับตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาว่าจะสามารถจัดหาโควตาวัคซีนได้เพิ่มเป็น 10 ล้านโดส  

นพ.เฉลิม กล่าวต่อว่า โดยจะทยอยนำเข้ามาผ่านองค์การเภสัชกรรม และขายต่อให้กับโรงพยาบาลเอกชน คาดว่าการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชนจะทำได้เร็วกว่ากำหนดเดิมในเดือนตุลาคม 2564 โดยจะเร่งขึ้นมาเป็นในช่วงไตรมาส 3/2564

ทั้งนี้สำหรับราคาค่าบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนนั้น เบื้องต้นค่าบริการฉีดวัคซีน 1 เข็ม จะอยู่ที่ราคาไม่เกิน 2,000 บาท และทั้งหมด 2 เข็ม จะมีค่าบริการไม่เกิน 4,000 บาท ยังไม่รวมค่าประกันอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ซึ่งทางสมาคมฯ จะพยายามกำหนดอัตราค่าบริการให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะทราบค่าบริการชัดเจน โดยที่ส่วนต่างค่าบริการคาดว่าจะมีมาร์จิ้นอยู่ที่ราว 30%

วัคซีนโมเดอร์นา ได้รับการขึ้นทะเบียน จาก อย. มีผล 13 พ.ค.